Thư viện phần mềm, video ebook dành cho ngành công nghệ thông tin .

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 07/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Centos, Install, Setup, Sharing, NFS, Samba

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux: NFS: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa các máy Linux. Samba: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa...

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Linux

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 07/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CentOS, Linux, Install, Setup, Command

  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VSFTP trên linux. FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng file thông qua mạng tcp. Có nhiều chương trình ftp server sử...

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DHCP

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CentOS, Linux, Install, Setup, Command

  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ cấp phát IP động(DHCP) trên Linux - Linux Căn bản LPI 1& 2 Tài liệu tham khảo: https://docs.google.com/document/d/11RHvOBvRbq69cmlOVIGmftXM5aAEdckn3mk1u5a8n8s/edit DVD CentOS: https://www.fshare.vn/file/Q42MQKEZH63P

Đọc tiếp

Cài đặt phần mềm trên CentOS

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CentOS, Linux, Install, Setup, Command

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Linux sử dụng command line: rpm từ DVD, file download Cài đặt từ file bin, tar.gz Cài đặt bằng lệnh yum yum từ DVD yum từ internet...

Đọc tiếp

Lệnh và tham số trong Linux - Phần 3

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

4. Định hướng nhập, xuất, cơ chế đường ống >: xuất ra file, xóa file cũ nếu file đã tồn tại. Dùng lệnh cat xem lại nội dung file vừa tạo >>: Xuất và ghi...

Đọc tiếp

Lệnh và tham số trong Linux - Phần 2

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 04/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

3. Nhóm lệnh quản lý tập tin a) Tạo tập tin Có nhiều cách để tạo tập tin - Tạo tập tin welcome.txt với nội dung "Chao mung den voi www.klexpress.net" và đặt trong thư...

Đọc tiếp

Lệnh và tham số trong Linux - Phần 1

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 04/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

1. Giới thiệu - Linux cung cấp giao tiếp với kernel thông qua trình diễn dịch trung gian gọi là shell. Shell có chức năng giống "command.com" (DOS) trong window. - Các loại shell trong...

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt CentOS 6

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 02/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Linux, Tutorial, CentOS

Hướng dẫn Cài đặt CentOS 6 trên VMware Workstation Chúc các bạn thành công.  

Đọc tiếp