Cascading Style Sheets - CSS

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

Css Cấu trúc

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 28/09/2014

Danh mục: CSS

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CSS Tutorial, CSS căn bản, HTML & CSS

Một bộ quy tắc CSS bao gồm một chọn và một khối tuyên bố: Những điểm để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn tạo kiểu. Các khối khai chứa một hoặc nhiều tờ...

Đọc tiếp