Jquery

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

jQuery AJAX

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 23/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Ajax, Căn bản, Tutorial

AJAX là gì?  AJAX = Asynchronous JavaScript và XML.  Trong ngắn hạn; AJAX là về tải dữ liệu ở chế độ nền và hiển thị nó trên trang web, mà không cần tải lại toàn...

Đọc tiếp

jQuery Traversing - Phần 2

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 16/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Căn bản

jQuery Traversing - Siblings Anh chị em chia sẻ cùng cha mẹ.  Với jQuery bạn có thể đi ngang trong cây DOM để tìm anh chị em của một phần tử. Kịch bản giằng co đi...

Đọc tiếp

jQuery Traversing - Phần 1

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 16/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, căn bản

Jquery - Truy vấn vượt qua là gì? Truy vấn vượt qua, có nghĩa là "di chuyển qua", được sử dụng để "tìm thấy" (hoặc chọn) các phần tử HTML dựa trên mối quan hệ...

Đọc tiếp

jQuery Stop, jQuery Callback, jQuery - Chaining

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Tutorial, căn bản

Phương thức jQuery stop() Phương thức jQuery stop () được sử dụng để ngăn chặn một hình ảnh động hay hiệu ứng trước khi nó được hoàn tất. Phương thức stop() làm việc cho tất...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Animation

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 12/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Căn bản

jQuery Animations -  Phương thức Jquery animate() Phương thức jQuery animate () được sử dụng để tạo ra hình ảnh động tùy chỉnh. $(selector).animate({params},speed,callback); Các yêu cầu tham số params định nghĩa các thuộc tính...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Sliding

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 09/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: jquery, căn bản, Effects

Các phương thức jQuery Slide làm trượt yếu tố lên và xuống. Click to slide down/up the panel Because time is valuable, we deliver quick and easy learning. At W3Schools, you can study everything you need...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Fading

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 08/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquey, Effects, Tutorial

Click to fade in/out panel Because time is valuable, we deliver quick and easy learning. At W3Schools, you can study everything you need to learn, in an accessible and handy format. $(function(){$(".demo-click").click(function(){$(".demo-panel").fadeToggle()})}); jQuery Fading phương...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Hide và Show

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Tutorial, Căn bản

Click to show/hide panel Because time is valuable, we deliver quick and easy learning. At KLExpress, you can study everything you need to learn, in an accessible and handy format. $(function(){ $(document).on('click',".demon-click",function(){ $(".demon-content").toggle(); }); });...

Đọc tiếp