HTML Căn bản

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

HTML Forms và Input

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 23/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, CSS, HTML5

HTML Form HTML form được sử dụng để truyền dữ liệu đến một máy chủ.  Một form HTML có thể chứa các yếu tố đầu vào như các lĩnh vực văn bản, hộp kiểm tra,...

Đọc tiếp

HTML Tables

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 15/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, HTML5, Căn bản, HTML & CSS

Number First Name Last Name Points 1 Eve Jackson 94 2 John Doe 80 3 Adam Johnson 67 4 Jill Smith 50 Xác định bảng HTML  <table style="width:100%">   <tr>     <td>Jill</td>     <td>Smith</td>...

Đọc tiếp

HTML Lists

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, HTML5, CSS, Căn bản

HTML Lists Unordered HTML List The first item The second item The third item The fourth item Ordered HTML List The first item The second item The third item The fourth item HTML Description List...

Đọc tiếp

HTML Images

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 12/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, Căn bản, HTML5, HTML & CSS

GIF Images JPG Images PNG Images   <!DOCTYPE html> <html> <body>  <h2>Spectacular Mountains</h2>  <img src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain View" style="width:304px;height:228px"> </body> </html> Luôn luôn xác định kích thước của một hình ảnh. Nếu kích thước không được biết, trang web sẽ...

Đọc tiếp

HTML Head

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 09/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, HTML5, căn bản

HTML <head> <Head> là một thùng chứa cho tất cả các yếu tố đầu. Các yếu tố bên trong <head> có thể bao gồm các kịch bản, hướng dẫn trình duyệt nơi để tìm thấy...

Đọc tiếp

HTML Links

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 08/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, Căn bản

HTML siêu liên kết (Liên kết)  Một siêu liên kết (hoặc liên kết) là một từ, cụm từ, hoặc hình ảnh mà bạn có thể bấm vào để chuyển đến tài liệu khác.  Khi bạn...

Đọc tiếp

HTML Attributes

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, Căn bản, Tutorial

Thuộc tính HTML  Các phần tử HTML có thể có các thuộc tính: Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về một yếu tố  Thuộc tính luôn luôn quy định trong thẻ bắt đầu  Thuộc...

Đọc tiếp

HTML định dạng và HTML chú thích

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 05/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Căn bản, Tutorial

HTML Định dạng văn bản This text is bold This text is italic This is computer output This is subscript and superscript HTML thẻ định dạng HTML sử dụng thẻ như <b> và <i> để định dạng đầu...

Đọc tiếp