Thư viện phần mềm, video ebook dành cho ngành công nghệ thông tin .

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

Css Cấu trúc

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 28/09/2014

Danh mục: CSS

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CSS Tutorial, CSS căn bản, HTML & CSS

Một bộ quy tắc CSS bao gồm một chọn và một khối tuyên bố: Những điểm để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn tạo kiểu. Các khối khai chứa một hoặc nhiều tờ...

Đọc tiếp

jQuery AJAX

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 23/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Ajax, Căn bản, Tutorial

AJAX là gì?  AJAX = Asynchronous JavaScript và XML.  Trong ngắn hạn; AJAX là về tải dữ liệu ở chế độ nền và hiển thị nó trên trang web, mà không cần tải lại toàn...

Đọc tiếp

HTML Forms và Input

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 23/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, CSS, HTML5

HTML Form HTML form được sử dụng để truyền dữ liệu đến một máy chủ.  Một form HTML có thể chứa các yếu tố đầu vào như các lĩnh vực văn bản, hộp kiểm tra,...

Đọc tiếp

jQuery Traversing - Phần 2

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 16/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Căn bản

jQuery Traversing - Siblings Anh chị em chia sẻ cùng cha mẹ.  Với jQuery bạn có thể đi ngang trong cây DOM để tìm anh chị em của một phần tử. Kịch bản giằng co đi...

Đọc tiếp

jQuery Traversing - Phần 1

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 16/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, căn bản

Jquery - Truy vấn vượt qua là gì? Truy vấn vượt qua, có nghĩa là "di chuyển qua", được sử dụng để "tìm thấy" (hoặc chọn) các phần tử HTML dựa trên mối quan hệ...

Đọc tiếp

HTML Tables

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 15/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, HTML5, Căn bản, HTML & CSS

Number First Name Last Name Points 1 Eve Jackson 94 2 John Doe 80 3 Adam Johnson 67 4 Jill Smith 50 Xác định bảng HTML  <table style="width:100%">   <tr>     <td>Jill</td>     <td>Smith</td>...

Đọc tiếp

jQuery Stop, jQuery Callback, jQuery - Chaining

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Tutorial, căn bản

Phương thức jQuery stop() Phương thức jQuery stop () được sử dụng để ngăn chặn một hình ảnh động hay hiệu ứng trước khi nó được hoàn tất. Phương thức stop() làm việc cho tất...

Đọc tiếp

HTML Lists

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, HTML5, CSS, Căn bản

HTML Lists Unordered HTML List The first item The second item The third item The fourth item Ordered HTML List The first item The second item The third item The fourth item HTML Description List...

Đọc tiếp