Thư viện phần mềm, video ebook dành cho ngành công nghệ thông tin .

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

HTML Images

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 12/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, Căn bản, HTML5, HTML & CSS

GIF Images JPG Images PNG Images   <!DOCTYPE html> <html> <body>  <h2>Spectacular Mountains</h2>  <img src="pic_mountain.jpg" alt="Mountain View" style="width:304px;height:228px"> </body> </html> Luôn luôn xác định kích thước của một hình ảnh. Nếu kích thước không được biết, trang web sẽ...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Animation

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 12/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Căn bản

jQuery Animations -  Phương thức Jquery animate() Phương thức jQuery animate () được sử dụng để tạo ra hình ảnh động tùy chỉnh. $(selector).animate({params},speed,callback); Các yêu cầu tham số params định nghĩa các thuộc tính...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Sliding

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 09/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: jquery, căn bản, Effects

Các phương thức jQuery Slide làm trượt yếu tố lên và xuống. Click to slide down/up the panel Because time is valuable, we deliver quick and easy learning. At W3Schools, you can study everything you need...

Đọc tiếp

HTML Head

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 09/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, HTML5, căn bản

HTML <head> <Head> là một thùng chứa cho tất cả các yếu tố đầu. Các yếu tố bên trong <head> có thể bao gồm các kịch bản, hướng dẫn trình duyệt nơi để tìm thấy...

Đọc tiếp

HTML Links

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 08/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, Căn bản

HTML siêu liên kết (Liên kết)  Một siêu liên kết (hoặc liên kết) là một từ, cụm từ, hoặc hình ảnh mà bạn có thể bấm vào để chuyển đến tài liệu khác.  Khi bạn...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Fading

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 08/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquey, Effects, Tutorial

Click to fade in/out panel Because time is valuable, we deliver quick and easy learning. At W3Schools, you can study everything you need to learn, in an accessible and handy format. $(function(){$(".demo-click").click(function(){$(".demo-panel").fadeToggle()})}); jQuery Fading phương...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Hide và Show

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Tutorial, Căn bản

Click to show/hide panel Because time is valuable, we deliver quick and easy learning. At KLExpress, you can study everything you need to learn, in an accessible and handy format. $(function(){ $(document).on('click',".demon-click",function(){ $(".demon-content").toggle(); }); });...

Đọc tiếp

HTML Attributes

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: HTML, Căn bản, Tutorial

Thuộc tính HTML  Các phần tử HTML có thể có các thuộc tính: Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về một yếu tố  Thuộc tính luôn luôn quy định trong thẻ bắt đầu  Thuộc...

Đọc tiếp