Giới thiệu về HTML

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
Giới thiệu về HTML

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 03/09/2014

Danh mục: HTML

Bình luận: 0

Tags: HTML, Căn bản, Tutorial

HTML là gì?

HTML là một ngôn ngữ để mô tả trang web. 

 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language 
 • HTML là một ngôn ngữ đánh dấu 
 • Một ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các thẻ đánh dấu 
 • Các thẻ mô tả nội dung tài liệu 
 • Các tài liệu HTML chứa các thẻ HTML và văn bản đơn giản 
 • Các tài liệu HTML cũng được gọi là các trang web

 

HTML Tags

Thẻ đánh dấu HTML thường được gọi là các thẻ HTML. 

 • Thẻ HTML là các từ khóa (tên thẻ) được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn như <html> 
 • Thẻ HTML thông thường đi từng cặp như <p> và </ p> 
 • Thẻ đầu tiên trong một cặp là bắt đầu từ khóa, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc 
 • Thẻ cuối cùng là viết như thế bắt đầu từ khóa, với một dấu gạch chéo trước tên thẻ 
 • Bắt đầu và thẻ kết thúc cũng được gọi là thẻ mở và đóng thẻ

<tagname>content</tagname> 

 

HTML Elements 

Trong HTML, hầu hết các yếu tố này được viết với một thẻ bắt đầu (ví dụ <p>) và một thẻ kết thúc (ví dụ </p>), với nội dung ở giữa:

<p>This is a paragraph.</p>

 

Trình duyệt web 

Mục đích của một trình duyệt web (chẳng hạn như Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) là để đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng như các trang web. 

Các trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng các thẻ để xác định nội dung của các trang HTML sẽ được trình bày / hiển thị cho người sử dụng:

 

 

HTML Cấu trúc trang

Dưới đây là hình ảnh mô phỏng của một cấu trúc trang HTML:

<html>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
</body>
</html>

 

Phiên bản HTML

Kể từ những ngày đầu của trang web, đã có rất nhiều phiên bản của HTML:

Version Year
HTML 1991
HTML+ 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2012

 

<DOCTYPE!>

<! DOCTYPE> khai báo giúp trình duyệt hiển thị một trang web chính xác. 

Có rất nhiều tài liệu khác nhau trên trang web, và một trình duyệt chỉ có thể hiển thị một trang HTML 100% chính xác nếu nó biết phiên bản HTML và loại sử dụng.

 HTML5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

XHTML 1.0 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

HTML Editors

Viết HTML dùng Notepad hoặc TextEdit

 

HTML có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng một trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp như: 

 • Adobe Dreamweaver 
 • Microsoft Expression Web 
 • CoffeeCup HTML Editor 

Tuy nhiên, để việc học HTML chúng tôi đề nghị một trình soạn thảo văn bản như Notepad (PC) hoặc TextEdit (Mac). 

Chúng tôi tin rằng bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản là một cách tốt để học HTML. 

Thực hiện theo 4 bước dưới đây để tạo ra trang web đầu tiên của bạn với Notepad.

Bước 1: Mở Notepad 
Để mở Notepad trong Windows 7 hoặc cũ hơn: 

Nhấp vào Bắt đầu (dưới cùng bên trái trên màn hình của bạn). Nhấn vào All Programs. Nhấn vào phụ kiện. Nhấn vào Notepad. 

Để mở Notepad trong Windows 8 hoặc sau này: 

Mở màn hình Start (biểu tượng cửa sổ ở phía dưới bên trái trên màn hình của bạn).

Bước 2: Viết một số HTML 
Viết hoặc sao chép một số HTML vào Notepad.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

 

 

Bước 3: Lưu Trang HTML 
Lưu tập tin trên máy tính của bạn. 

Chọn File -> Save as trong menu Notepad. 

Khi lưu một file HTML, sử dụng hoặc htm hoặc mở rộng tập tin html. Không có sự khác biệt, nó là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.

Bước 4: Xem trang HTML trong trình duyệt của bạn 
Bấm đúp vào tập tin HTML đã lưu, và kết quả sẽ trông giống như thế này: