Thư viện phần mềm, video ebook dành cho ngành công nghệ thông tin .

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 07/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Centos, Install, Setup, Sharing, NFS, Samba

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux: NFS: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa các máy Linux. Samba: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa...

Đọc tiếp