Thư viện phần mềm, video ebook dành cho ngành công nghệ thông tin .

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 07/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Centos, Install, Setup, Sharing, NFS, Samba

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux: NFS: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa các máy Linux. Samba: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa...

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Linux

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 07/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CentOS, Linux, Install, Setup, Command

  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VSFTP trên linux. FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng file thông qua mạng tcp. Có nhiều chương trình ftp server sử...

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình DHCP

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CentOS, Linux, Install, Setup, Command

  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ cấp phát IP động(DHCP) trên Linux - Linux Căn bản LPI 1& 2 Tài liệu tham khảo: https://docs.google.com/document/d/11RHvOBvRbq69cmlOVIGmftXM5aAEdckn3mk1u5a8n8s/edit DVD CentOS: https://www.fshare.vn/file/Q42MQKEZH63P

Đọc tiếp

Cài đặt phần mềm trên CentOS

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 06/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CentOS, Linux, Install, Setup, Command

  Hướng dẫn cài đặt phần mềm trên Linux sử dụng command line: rpm từ DVD, file download Cài đặt từ file bin, tar.gz Cài đặt bằng lệnh yum yum từ DVD yum từ internet...

Đọc tiếp