Thư viện phần mềm, video ebook dành cho ngành công nghệ thông tin .

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG

WITH US, YOU CAN FIND EVERYTHING WHAT YOU NEED.

Lệnh và tham số trong Linux - Phần 3

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

4. Định hướng nhập, xuất, cơ chế đường ống >: xuất ra file, xóa file cũ nếu file đã tồn tại. Dùng lệnh cat xem lại nội dung file vừa tạo >>: Xuất và ghi...

Đọc tiếp

Lệnh và tham số trong Linux - Phần 2

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 04/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

3. Nhóm lệnh quản lý tập tin a) Tạo tập tin Có nhiều cách để tạo tập tin - Tạo tập tin welcome.txt với nội dung "Chao mung den voi www.klexpress.net" và đặt trong thư...

Đọc tiếp

Lệnh và tham số trong Linux - Phần 1

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 04/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Command, Linux, Tutorial, CentOS

1. Giới thiệu - Linux cung cấp giao tiếp với kernel thông qua trình diễn dịch trung gian gọi là shell. Shell có chức năng giống "command.com" (DOS) trong window. - Các loại shell trong...

Đọc tiếp

Hướng dẫn cài đặt CentOS 6

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 02/12/2014

Danh mục: Linux

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Linux, Tutorial, CentOS

Hướng dẫn Cài đặt CentOS 6 trên VMware Workstation Chúc các bạn thành công.  

Đọc tiếp

Css Cấu trúc

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 28/09/2014

Danh mục: CSS

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: CSS Tutorial, CSS căn bản, HTML & CSS

Một bộ quy tắc CSS bao gồm một chọn và một khối tuyên bố: Những điểm để chọn các phần tử HTML mà bạn muốn tạo kiểu. Các khối khai chứa một hoặc nhiều tờ...

Đọc tiếp

jQuery AJAX

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 23/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Ajax, Căn bản, Tutorial

AJAX là gì?  AJAX = Asynchronous JavaScript và XML.  Trong ngắn hạn; AJAX là về tải dữ liệu ở chế độ nền và hiển thị nó trên trang web, mà không cần tải lại toàn...

Đọc tiếp

jQuery Stop, jQuery Callback, jQuery - Chaining

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 13/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquery, Effects, Tutorial, căn bản

Phương thức jQuery stop() Phương thức jQuery stop () được sử dụng để ngăn chặn một hình ảnh động hay hiệu ứng trước khi nó được hoàn tất. Phương thức stop() làm việc cho tất...

Đọc tiếp

jQuery Effects - Fading

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 08/09/2014

Danh mục: Jquery

Bình luận: 0 Bình luận

Tags: Jquey, Effects, Tutorial

Click to fade in/out panel Because time is valuable, we deliver quick and easy learning. At W3Schools, you can study everything you need to learn, in an accessible and handy format. $(function(){$(".demo-click").click(function(){$(".demo-panel").fadeToggle()})}); jQuery Fading phương...

Đọc tiếp