Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Linux

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
Hướng dẫn cài đặt FTP Server trên Linux

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 07/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0

Tags: CentOS, Linux, Install, Setup, Command

 

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình VSFTP trên linux.
FTP là dịch vụ cung cấp cơ chế truyền tin dưới dạng file thông qua mạng tcp. Có nhiều chương trình ftp server sử dụng trên linux như: VSFTP, Wu-FTP, PureFTPd, ProFTPD.

Linux Căn bản LPI 1& 2