Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux

assets/uploads/original/2014-04-27-08-44-19-0.jpg assets/uploads/original/2014-04-27-08-43-24-0.jpg DẠY NGHỀ THANH NIÊN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HOÀNG LONG CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY HẰNG
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux

Đăng bởi: Kyle Dang

Ngày đăng: 07/10/2015

Danh mục: Linux

Bình luận: 0

Tags: Centos, Install, Setup, Sharing, NFS, Samba

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình dịch vụ chia sẻ file trên Linux:
NFS: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa các máy Linux.
Samba: Là dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa hệ thống Linux với các hệ thống khác như: Linux, Window...